Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent non nisl feugiat ante viverra ullamcorper ut eget nisi. Donec adipiscing condimentum dolor eu volutpat. Nulla dolor ligula, aliquet in consequat quis, varius vel arcu. In eu varius arcu..

Wiele firm inwestuje duże środki w szkolenie swojej kadry. Jestem głęboko przekonany, bazując na wieloletnim doświadczeniu, że najbardziej efektywnym działaniem, jest odbywanie szkoleń wewnętrznych w oparciu o audyt szkoleniowy. Spotykałem się z sytuacjami, w których uczestniczący w moich szkoleniach osoby stwierdzały, że poznały już wiele technik z zakresu zarządzania i sprzedaży. Wymieniały tutaj szereg strategii opisywanych w podręcznikach do biznesu. W trakcie prowadzonych szkoleń i rozmowach z tymi osobami dochodziłem do przekonania, że niektórzy z nich doskonale opanowali sztukę komunikacji , ale jedynie teoretycznie. W prowadzonych przeze mnie w trakcie szkoleń case studies obserwuję braki w umiejętnościach u osób biorących w nich udział, które wcześniej stwierdzały " … ja już to znam". W takich sytuacjach dokonuję analizy przypadku i na żywo w trakcie szkolenia analizuję tę kwestie, które mimo iż czasem nie są objęte programem szkolenia, jednak okazują się konieczne do omówienia. Taka strategia za każdym razem przynosi korzystne rezultaty, bowiem uświadamia uczestnikom szkolenia te obszary, które wymagają w nich dodatkowego treningu. Moją zasadą jest, co zawsze podkreślam na każdym szkoleniu, ocenianie jedynie zachowania i danej sytuacji, natomiast nigdy nie oceniam negatywnie uczestników szkolenia. Przekazywanie wiedzy, jeśli ma być efektywne, musi odbywać się w przyjaznej i pełnej zaufania atmosferze. Krytyka człowieka jest często odbierana, jako atak na jego godność i powoduje niechęć do zdobywania wiedzy oraz buduje dystans do prowadzącego szkolenie. Dlatego wielką uwagę przywiązuję do odpowiedniej atmosfery na szkoleniu. Szacunek i zrozumienie potrzeb drugiego człowieka jest moim zdaniem jedną z fundamentalnych elementów w procesie budowania relacji. Moim celem jest nie tylko przekazać własną wiedzę i doświadczenie, ale również zainspirować uczestników szkolenia do dalszego rozwoju.

TESTYMONIALE

W imieniu firmy pkt.pl Polskie Książki Telefoniczne dziękuję Panu Jackowi Galusowi za efektywną i terminową realizację projektów szkoleniowych dla pracowników naszej firmy z tematów:  „Warsztaty rozwoju kompetencji handlowców” oraz „Warsztaty umiejętności menedżerskich”.

Oceny wystawiona przez uczestników były wysokie a szkolenie zostało poprzedzone profesjonalnym audytem w celu dostosowania się do potrzeb firmy oraz przygotowanie tematów uwzględniających specyfikę codziennej  pracy uczestników.  Kompetencje, doświadczenie i wiedza Pana Jacka Galusa sprawiły, że szkolenia spełniły oczekiwania uczestników i firmy.

Szkolenie miało charakter warsztatowy, a analizy i dyskusja oparte były na realnych przypadkach  spotykanych w trakcie codziennych wyzwań zawodowych.

Pragnę podkreślić profesjonalizm i zaangażowanie oraz partnerską, opartą na zaufaniu atmosferę współpracy z Panem Jackiem Galusem.

Rekomenduję Pana  Jacka Galusa jako profesjonalnego partnera w dostarczaniu usług szkoleniowych.

 

Dyrektor Działu Szkoleń i Komunikacji
Polskie Książki Telefoniczne